MySQL数据库中B-Tree引索和Hash引索的区别? MySQL数据库使用教程

MySQL中B-Tree引索和Hash引索的区别:1、B-Tree引索支持最左前缀匹配原则,而Hash引索不支持;2、MyI…

  • mysql教程
  • 2021/1/19
  • 136